Hyppää sisältöön

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Sosped-säätiön alainen Itä-Helsingin Kulttuuripaja Kupla kerää joitakin henkilötietoja, jotta se voi järjestää ryhmätoimintaa, kouluttaa vertaisohjaajia, sekä tiedottaa toiminnastaan toimintaan osallistujille sekä sidosryhmäjäsenille.

Kerromme tässä, miten käsittelemme tietojasi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaan.

Verkkosivuihin liittyvän tietosuojaselosteen löydät  Sosped-säätiön sivuilta.  

1 Rekisterinpitäjä

Sosiaalipedagogiikan säätiö
Elimäenkatu 25-27, 00510 Helsinki

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Shaka Kampara
Titteli: Vastaava ohjaaja
Sähköposti: shaka.kampara@sosped.fi
Puhelinnumero: 044 720 2589

3 Rekisterin nimi

Itä-Helsingin Kulttuuripaja Kuplan henkilörekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelemme henkilötietojasi vain siltä osin kuin se on toiminnan kannalta välttämätöntä. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on Kulttuuripaja Kuplan ryhmätoiminnan, tilaisuuksien ja vertaisohjaajakoulutuksien järjestäminen ja niistä tiedottaminen. Keräämme tilastotietoa toiminnan kehittämiseksi ja jotta voimme kertoa toiminnastamme rahoittajille ja yhteistyökumppaneille. Lisäksi rekisterin tarkoituksena on ylläpitää Kulttuuripaja Kuplan sidosryhmäjäsenten yhteystietolistaa.

Rekisterin tiedot kerätään rekisteröidyn henkilön luvalla ja rekisteri- ja tietosuojaseloste on luettavissa verkkosivuilla.   

5 Rekisterin tietosisältö

Keräämme kulttuuripajan osallistujilta (kävijöiltä ja vertaisohjaajilta) seuraavat tiedot:

  • Nimi, syntymävuosi, sukupuoli
  • Sähköpostisoite, puhelinnumero, kotikaupunki ja asutko Itä-Helsingissä
  • Mistä sait tiedon Kuplasta?
  • Oletko: työkyvyttömyyseläkkeellä, kuntoutustuella, sairaslomalla, työtön työnhakija, toimeentulotuella, opiskelija, töissä
  • Haluaisitko käydä työntekijän kanssa aloituskeskustelun?
  • Haluatko mukaan Kuplan viestintäkanaviin?
  • Sitoudutko toimimaan Kuplan turvallisemman tilan periaatteiden mukaan?

Kulttuuripaja Kuplan verkkoryhmät ja -keskustelut toteutetaan kolmannen osapuolen tarjoamalla alustalla (Discord), jonka erillisiin käyttöehtoihin ja tietosuojaselosteeseen käyttäjä kyseisiin toimintoihin osallistuessaan tutustuu ja sitoutuu. 

Discord-palvelun käyttöehtoista ja tietosuojaselosteesta lisätietoa linkeistä:  
Yleiset käyttäjäehdot https://discord.com/terms
Yksityisyys ja GDPR https://support.discordapp.com/hc/en-us/articles/360003858092-Privacy-Policy-Update-and-GDPR-FAQ  

Kulttuuripaja Kuplan uutiskirjeiden lähettämiseen ja postituslistan ylläpitämiseen Mailchimp-palvelua.
Tietosuojakäytäntö Mailchimp-postituslistan jäsenille https://mailchimp.com/legal/privacy/#3._Privacy_for_Contacts

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Ei säännönmukaisia ulkopuolisia tietolähteitä.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman kävijän lupaa lukuun ottamatta lainvelvoittamia ilmoituksia lastensuojelu- ja rikosasioissa. Henkilötietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin.

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriin tallennetut tiedot ovat salassa pidettäviä.

Rekisteritietoja säilytetään, kunnes kävijä pyytää tietojen poistamisen tai työntekijöiden harkinnan mukaan. Rekisteritietojen poistamisen jälkeen jäljelle jäävät vain tilastotiedot, joista rekisteröityä ei voida tunnistaa.

Rekisterin tietoturvallisuus varmistetaan palveluntarjoajan suojauksien lisäksi työntekijöiden henkilökohtaisilla salasanoilla, jotka vaihtuvat säännöllisesti.

Ainoastaan työntekijöillä on käyttöoikeus rekisteriin. Käyttöoikeus poistetaan työsuhteen päättyessä.

10 Tarkastusoikeus, tiedon korjaaminen ja tietojen poistaminen rekisteristä

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26-28 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyynnön voi lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle kohdan 2 mukaiseen osoitteeseen. Kerro pyynnön yhteydessä:

1. Nimi
2. Puhelinnumero ja sähköpostiosoite

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista tai omien rekisteritietojen poistamista tekemällä kirjallinen korjaamispyyntö kohdassa 2 mainittuun sähköpostiosoitteeseen. Rekisteritietojen poistamisen jälkeen tietojen tarkistaminen ei ole enää mahdollista. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojakäytännön mukaisesti.