Hyppää sisältöön

Tietoa

Itä-Helsingin Kulttuuripaja Kupla tarjoaa vapaaehtoista ja maksutonta, vertaisohjaajien ohjaamaa luovaa ryhmätoimintaa. Toiminta on suunnattu 18–35 v. nuorille aikuisille, joilla on jokin mielenterveyden haaste tai muuten haastava elämäntilanne.

Toimintaa järjestetään Kuplan tiloissa Iiris-keskuksessa. Lisäksi järjestämme toimintaa sään salliessa ulkona ja teemme pitempiä ja lyhempiä retkiä.

Kävijänä kulttuuripajalla

Kulttuuripaja tarjoaa kävijöilleen paikan, jossa voi tehdä itseään kiinnostavia asioita. Kulttuuripajalla jokainen kävijä voi hyödyntää omaa osaamistaan ja omia vahvuuksiaan. Kulttuuripaja tarjoaa myös yhteisön, jonka kanssa voi turvallisesti kokeilla uutta ja hankkia uusia taitoja.

Kuplan toiminta pyörii kuuden viikon jaksoissa, joista viisi viikkoa on viikko-ohjelman mukaista toimintaa ja yksi viikko, joka on varattu toiminnan ja tulevan ryhmäjakson suunnittelulle. Viikko-ohjelma vaihtuu siis kuuden viikon välein. Uusi kävijä voi halutessaan liittyä Discord-palvelimelle ja WhatsApp-ryhmään. Osallistuminen ryhmiin on täysin vapaaehtoista. Kävijä voi osallistua toimintaan oman jaksamisen, aikataulujen ja kiinnostuksen mukaan.

Vertaisohjaajuus

Ryhmien suunnittelusta ja ohjaamisesta vastaavat pääasiassa koulutetut vertaisohjaajat. Vertaisohjaajat ovat kävijöiden vertaisia: kulttuurista kiinnostuneita nuoria aikuisia, joilla on jokin mielenterveyden haaste tai muuten haastava elämäntilanne.

Kulttuuripaja Kuplan kävijä, joka on kiinnostunut oman ryhmän ohjaamisesta voi hakea vertaisohjaajakoulutukseen. Vertaisohjaajakoulutukseen voi tulla myös, vaikkei olisi aiemmin osallistunut Kuplan toimintaan. Uusia vertaisohjaajia koulutetaan pääsääntöisesti kahdesti vuodessa.

Vertaisohjaajakoulutuksessa tutkitaan omia vahvuuksia ja arvoja, pohditaan vuorovaikutustaitoja, harjoitellaan ryhmän suunnittelua ja ohjaamista sekä tutustutaan keinoihin, joilla vertaisohjaaja voi ylläpitää omaa hyvinvointiaan.

Vertaisohjaajat ohjaavat kulttuuripajalla ryhmiä, joissa voidaan tehdä melkein mitä vain. Vertaisohjaajuus ei vaadi erityistaitoja. Tärkeintä on, että vertaisohjaajaksi pyrkivä on kiinnostunut ryhmänohjauksesta sekä toisten kävijöiden tukemisesta ja kannustamisesta.

Työntekijöiden rooli

Kulttuuripajalla työskentelee kaksi työntekijää: vastaava ohjaaja Shaka Kampara ja toiminnanohjaaja Roope Rauta. Kulttuuripajalla on aina henkilökuntaa paikalla pajan ollessa auki. Huolehdimme siitä, että pajan arki rullaa sujuvasti. Edistämme myös suvaitsevaista ja kannustavaa ilmapiiriä.

Kulttuuripajan henkilökunta toimii vertaisohjaajien taustatukena ja käy vertaisohjaajien kanssa mentorointikeskusteluja. Autamme ryhmien suunnittelussa, valmistelussa ja hankintojen tekemisessä. Lisäksi tarjoamme vertaisohjaajille säännölliseti vertaistyönohjausta.

Kulttuuripajan työntekijät ovat myös kävijöiden tukena. Meidän kanssa voi aina tulla juttelemaan. Haastavat tilanteet ryhmissä tai muuten kulttuuripajalla tai kulttuuripajan verkkoalustoilla ovat aina työntekijöiden vastuulla.

Työntekijöiden lisäksi pajalla on vaihtelevasti työkokeilijoita ja työssäoppimisjaksoa suorittavia opiskelijoita.

Yhteistyö

Helsingissä on lukuisia haastavassa elämäntilanteessa oleville nuorille aikuisille suunnattuja palveluja ja toimintoja. Yhteistyö eri toimijoiden välillä on tärkeää, jotta pystymme parhaalla mahdollisella tavalla vastata helsinkiläisten nuorten aikuisten tuen tarpeeseen.

Kulttuuripaja Kupla tekee tiiviisti yhteistyötä erityisesti Helsingin kaupungin psykiatrisen avohoidon yksiköiden, kaupungin ja kolmannen sektorin etsivien nuorisotyöntekijöiden kanssa ja matalan kynnyksen kohtaamispaikkojen kanssa.

Olemme avoimia myös uusille yhteistyömahdollisuuksille. Kohtaatko työssäsi nuoria aikuisia, jotka voisivat kiinnostua ja hyötyä kulttuuripajatoiminnasta? Uskotko, että voisimme muuten tehdä yhteistyötä helsinkiläisten nuorten aikuisten hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseksi? Ota rohkeasti yhteyttä!

Kulttuuripajamalli

Kulttuuripajamalli perustuu ohjattuun toiminnalliseen vertaistukeen. Ohjattu viittaa siihen, että työntekijät antavat koulutusta ja tukea vertaisohjaajille. Toiminnallinen tarkoittaa että vertaistuki perustuu yhdessä tekemiseen eikä niinkään keskusteluun.

Kulttuuripajamalli on kehitetty Niemikotisäätiön 2009 alkaneessa ELVIS-hankkeessa. Kulttuuripaja ELVIS on ensimmäinen kulttuuripaja ja toimii edelleen Helsingin Sörnäisissä. Tällä hetkellä kulttuuripajoja toimii useilla paikkakunnilla. Itä-Helsingin Kulttuuripaja Kuplan lisäksi Lohjan, Kajaanin, Tampereen, Mikkelin, Turun ja Vantaan kulttuuripajat ovat Sosped-säätiön toimintaa.

Prosessikuvaus

Kulttuuripajojen prosessikuvaukset tuovat esille tyypillisimpien toimintaan osallistuvien elämään ja syrjäytymiseen liittyviä kokemuksia, viiden eri puolilla Suomea sijaitsevan kulttuuripajan näkökulmasta. Kuvauksia varten kulttuuripajojen työntekijät ovat haastatelleet useaa toimintaan osallistuvaa nuorta.

KULTTUURIPAJATOIMINTA 
Kokemuspohjainen prosessikuvaus kulttuuripajatoiminnan vaikutuksista toimintaan osallistujien elämään eri puolilla Suomea 

Julkaisija: Sosped-säätiö (Sosiaalipedagogiikan säätiö), 2020.

Toimitus: Marko Haimilahti, Markojuhani Rautavaara, Liisa Sippola, Jaana Vanhala, Jouni Tyni, Jouni Kananen, Niina Piirainen, Virpi Stenlund, Anna Purola, Samuel Uotila, Katja Luukkonen, Sari Mäkitalo-Tulokas, Eija Oksanen, Shaka Kampara, Heini Laitinen
Kuvat: Sosped-säätiön kulttuuripajat, Shutterstock

Taitto: Mikko Hänninen, Heini Laitinen

Sosped-säätiö

Kulttuuripaja Kupla on Sosped-säätiön toimintaa. Sosped-säätiö on 1984 perustettu valtakunnallinen sosiaalialan järjestö. Järjestön alkuperäinen nimi on Sosiaalipedagogiikan säätiö. Järjestön toiminta nojaa edelleen sosiaalipedagogiseen viitekehykseen.

Sosiaalipedagogisessa viitekehyksessä ihmisen katsotaan kasvavan ja kehittyvän yhdessä muiden kanssa, osana yhteisöä. Sosped-säätiöllä on kulttuuripajojen lisäksi useita hankkeita, joissa tuetaan erilaisia ihmisryhmiä vertaisuuden ja yhteisöllisyyden keinoin.