Hyppää sisältöön

Tietoa

Itä-Helsingin Kulttuuripaja Kupla tarjoaa vapaaehtoista ja maksutonta, vertaisohjaajien ohjaamaa luovaa ryhmätoimintaa. Toiminta on suunnattu 18–35-v. helsinkiläisille, joilla on jokin mielenterveyden haaste tai muuten haastava elämäntilanne.

Kuplan toiminta on siirtynyt koronarajoitusten vuoksi verkkoon. Toimintaa järjestetään Kuplan Discord-palvelimella ja suljetussa Facebook-ryhmässä. Lisäksi kävijät ovat luoneet oman WhatsApp-ryhmän. Kasvotusten tapahtuvaan toimintaan palataan taas heti, kun se on mahdollista.

Kuplan eri alustoja käytetään eri tarkoituksiin. Kävijä voi itse valita millä alustoilla haluaa olla mukana. Suurin osa ryhmätoiminnasta tapahtuu Discordissa. Facebookissa ja WhatsAppissa käydään keskustelua.

Kävijänä kulttuuripajalla

Kulttuuripaja tarjoaa kävijöilleen paikan, jossa voi tehdä itseään kiinnostavia asioita. Kulttuuripajalla jokainen kävijä voi hyödyntää omaa osaamistaan ja omia vahvuuksiaan. Kulttuuripaja tarjoaa myös yhteisön, jonka kanssa voi turvallisesti kokeilla uutta ja hankkia uusia taitoja. Tällä hetkellä toiminta tapahtuu verkossa Discordissa, suljetussa Facebook-ryhmässä ja kävijöiden omassa WhatsApp-keskusteluryhmässä.

Kulttuuripajan toiminnasta kiinnostunut nuori tai hänen kanssaan työskentelevä ammattihenkilö voi ottaa yhteyttä Kuplan toiminnanohjaajaan Shaka Kamparaan ja sopia alkuhaastatteluajan. Alkuhaastattelu on rento puhelinkeskustelu. Haastateltava voi itse päättää, minkä verran haluaa itsestään kertoa. Ennen alkuhaastattelua pyydämme täyttämään sähköisen alkuhaastattelulomakkeen.

Kuplan ryhmälukkari vaihtuu etätoiminnan aikana viikoittain. Kun alkuhaastattelu on tehty, uusi kävijä voi liittyä suljettuun Facebook-ryhmään, Discord-palvelimelle ja WhatsApp-ryhmään. Osallistuminen ryhmiin on täysin vapaaehtoista. Kävijä voi osallistua toimintaan oman jaksamisen, aikataulujen ja kiinnostuksen mukaan.


Vertaisohjaajuus

Ryhmien suunnittelusta ja ohjaamisesta vastaavat pääasiassa koulutetut vertaisohjaajat. Vertaisohjaajat ovat kävijöiden vertaisia: kulttuurista kiinnostuneita nuoria aikuisia, joilla on jokin mielenterveyden haaste tai muuten haastava elämäntilanne.

Kulttuuripaja Kuplan kävijä, joka on kiinnostunut oman ryhmän ohjaamisesta voi hakea vertaisohjaajakoulutukseen. Uusia vertaisohjaajia koulutetaan pääsääntöisesti kahdesti vuodessa.

Vertaisohjaajakoulutuksessa tutkitaan omia vahvuuksia ja arvoja, pohditaan vuorovaikutustaitoja, harjoitellaan ryhmän suunnittelua ja ohjaamista sekä tutustutaan keinoihin, joilla vertaisohjaaja voi ylläpitää omaa hyvinvointiaan.

Vertaisohjaajat ohjaavat kulttuuripajalla ryhmiä, joissa voidaan tehdä melkein mitä vain. Vertaisohjaajuus ei vaadi erityistaitoja. Tärkeintä on, että vertaisohjaajaksi pyrkivä on kiinnostunut ryhmänohjauksesta sekä toisten kävijöiden tukemisesta ja kannustamisesta.


Työntekijöiden rooli

Kulttuuripajalla työskentelee kaksi työntekijää: vastaava ohjaaja Eija Oksanen ja toiminnanohjaaja Shaka Kampara. Kulttuuripajalla on aina henkilökuntaa paikalla pajan ollessa auki. Huolehdimme siitä, että pajan arki rullaa sujuvasti. Edistämme myös suvaitsevaista ja kannustavaa ilmapiiriä. Myös etätoiminnan aikana työntekijöihin saa helposti yhteyden.

Kulttuuripajan henkilökunta toimii vertaisohjaajien taustatukena ja käy vertaisohjaajien kanssa purkukeskusteluja. Autamme ryhmien suunnittelussa, valmistelussa ja hankintojen tekemisessä. Lisäksi tarjoamme vertaisohjaajille säännölliseti vertaistyönohjausta.

Kulttuuripajan työntekijät ovat myös kävijöiden tukena. Meidän kanssa voi aina tulla juttelemaan. Haastavat tilanteet ryhmissä tai muuten kulttuuripajalla tai kulttuuripajan verkkotoiminnassa ovat aina työntekijöiden vastuulla.

Työntekijöiden lisäksi pajalla on vaihtelevasti työkokeilijoita ja työssäoppimisjaksoa suorittavia opiskelijoita.


Yhteistyö

Helsingissä on lukuisia työelämän ja opintojen ulkopuolella oleville nuorille suunnattuja palveluja ja toimintoja. Yhteistyö eri toimijoiden välillä on tärkeää, jotta pystymme parhaalla mahdollisella tavalla vastata helsinkiläisten nuorten aikuisten tuen tarpeeseen.

Kulttuuripaja Kupla tekee tiiviisti yhteistyötä erityisesti Helsingin kaupungin psykiatrisen avohoidon yksiköiden sekä kaupungin ja kolmannen sektorin etsivien nuorisotyöntekijöiden kanssa.

Olemme avoimia myös uusille yhteistyömahdollisuuksille. Kohtaatko työssäsi nuoria aikuisia, jotka voisivat kiinnostua ja hyötyä kulttuuripajatoiminnasta? Uskotko, että voisimme muuten tehdä yhteistyötä helsinkiläisten nuorten aikuisten hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseksi? Ota rohkeasti yhteyttä!


Kulttuuripajamalli

Kulttuuripajamalli perustuu ohjattuun toiminnalliseen vertaistukeen. Ohjattu viittaa siihen että työntekijät antavat koulutusta ja tukea vertaisohjaajille. Toiminnallinen tarkoittaa että vertaistuki perustuu yhdessä tekemiseen eikä niinkään keskusteluun.

Kulttuuripajamalli on kehitetty Niemikotisäätiön 2009 alkaneessa ELVIS-hankkeessa. Kulttuuripaja ELVIS on ensimmäinen kulttuuripaja ja toimii edelleen Helsingin Sörnäisissä. Tällä hetkellä kulttuuripajoja toimii useilla paikkakunnilla. Itä-Helsingin Kulttuuripaja Kuplan lisäksi Lohjan, Kajaanin, Tampereen ja Mikkelin kulttuuripajat ovat Sosped-säätiön toimintaa.


Sosped-säätiö

Kulttuuripaja Kupla on Sosped-säätiön toimintaa. Sosped-säätiö on 1984 perustettu valtakunnallinen sosiaalialan järjestö. Järjestön alkuperäinen nimi on Sosiaalipedagogiikan säätiö. Järjestön toiminta nojaa edelleen sosiaalipedagogiseen viitekehykseen.

Sosiaalipedagogisessa viitekehyksessä ihmisen katsotaan kasvavan ja kehittyvän yhdessä muiden kanssa, osana yhteisöä. Sosped-säätiöllä on kulttuuripajojen lisäksi useita hankkeita, joissa tuetaan erilaisia ihmisryhmiä vertaisuuden ja yhteisöllisyyden keinoin.